โครงการ To Be Number 1 “เครือข่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด”

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

โครงการ To Be Number 1 “เครือข่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด” โดยมี ท่านนายอำเภอธัญบุรี ให้เกียรติร่วมงาน 

ติดตามภาพบรรยากาศทั้งหมดทาง Facebook

06jun201 06jun202

06jun203

06jun204

06jun205

06jun206

06jun207

06jun208