โรงเรียนธัญบุรี : Thanyaburi World-Class Standard School

เลขที่ 2 พหลโยธิน 94 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : 02-5238840  Fax : 02-5324891
Email : tbs.ac.th@hotmail.com